ค้นหา: , ประเภทงาน: งานควบคุมและกำกับดูแลงานติดตั้งเครื่องจักร

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 19, 2019
งานควบคุมและกำกับดูแลงานติดตั้งเครื่องจักร
11,700 - 14,700 บาท + ประสบการ OT 10 % ของเงินเดือน + ค่าเบี้ยเลี้ยง 750 บ. (3 วัน) เบิกจ่ายตามจริงภายในวงเงิน PTTOR อาคาร 2 ชั้น 7 + วังน้อย ( ปี 63 พนักงานต้องปฎิบัติงานที่วังน้อยเต็มตัว)
November 6, 2019
งานควบคุมและกำกับดูแลงานติดตั้งเครื่องจักร
11,700 - 14,700 บาท + ประสบการ OT 10 % ของเงินเดือน + ค่าเบี้ยเลี้ยง 750 บ. (3 วัน) เบิกจ่ายตามจริงภายในวงเงิน PTTOR อาคาร 2 ชั้น 7 + วังน้อย ( ปี 63 พนักงานต้องปฎิบัติงานที่วังน้อยเต็มตัว)
October 11, 2019
งานควบคุมและกำกับดูแลงานติดตั้งเครื่องจักร
11,700 - 14,700 บาท + ประสบการณ์ PTTOR อาคาร 2 ชั้น 7 + วังน้อย ( ปี 63 พนักงานต้องปฎิบัติงานที่วังน้อยเต็มตัว)