ค้นหา: , ประเภทงาน: ขับรถโฟค์คลิฟ

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 15, 2020
ช่างเทคนิค
12,700 บาท ค่าประสบการณ์+ค่ากะ+รายได้อื่นๆ ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย
February 26, 2020
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
11,000 - 13,000 บาท ค่าวิชาชีพโฟล์คลิฟท์ 800 บาท คลังน้ำมันหล่อลื่น OR พระโขนง