ค้นหา: , ประเภทงาน: ขับรถโฟค์คลิฟ

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
December 6, 2018
พนักงานขับรถ
10,300 บาท OT ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
December 6, 2018
พนักงานขับรถ
10,297 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
May 22, 2018
พนักงานขับรถทั่วไป
11,700 - 14,000 บาท OT, ค่าวิชาชีพ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9