ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 15, 2019
งานสนับสนุนงานสถาปัตยกรรม สำหรับส่วนวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดต่างประเทศ
20,000 บาท +ประสบการณ์ PTTOR อาคาร 2 ชั้น 4
October 4, 2019
งานสนับสนุนงานสถาปัตยกรรม สำหรับส่วนวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดต่างประเทศ
20,000 บาท +ประสบการณ์ PTTOR อาคาร 2 ชั้น 4