ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
January 22, 2019
ช่างไฟฟ้า
12,700 - 16,000 บาท GPSCระยอง
May 22, 2018
ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด (Instrument)
12,500 - 14,000 บาท ค่าน้ำมัน 1,900 บาท GPSCระยอง