ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 27, 2019
Accounting Assistant
16,000 บาท + ประสบการณ์ ค่าภาษาตามเรทBSA EncoA ชั้น 17
November 12, 2019
Accounting Assistant
16,000 บาท + ประสบการณ์ EncoA ชั้น 17
November 12, 2019
Administrative Assistant
15,000 บาท + ประสบการณ์ EncoA
November 6, 2019
Accounting Assistant
16,000 บาท + ประสบการณ์ EncoA ชั้น 17
November 6, 2019
Secretary
15,000 บาท 15000.- + ประสบการณ์ EncoA
November 6, 2019
Administrative Assistant
15,000 บาท + ประสบการณ์ EncoA ชั้น 16
October 15, 2019
Personal Driver
9,950 - 11,698 บาท + ประสบการณ์ EncoA
October 15, 2019
Personal Driver
9,950 - 11,700 บาท + ประสบการณ์ EncoA
October 15, 2019
Administrative Assistant
15,000 บาท ประสบการณ์ EncoA
October 15, 2019
Secretary
15,000 บาท ประสบการณ์ EncoA ชั้น 16
October 15, 2019
Corporate Driver
9,950 - 11,700 บาท +ประสบการณ์ EncoA ชั้น 16
October 4, 2019
Administrative Assistant
15,000 บาท + ประสบการณ์ EncoA
October 4, 2019
Secretary
15,000 บาท + ประสบการณ์ EncoA ชั้น 16
October 4, 2019
Corporate Driver
9,950 - 11,700 บาท + ประสบการณ์ EncoA ชั้น 16
April 4, 2019
Finance Officer
16,000 - 18,000 บาท ค่าล่วงเวลา EncoA ชั้น 17