ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 21, 2019
พนักงานจัดทำเอกสารส่งออก
15,000 บาท + ค่าประสบการณ์ Enco A ชั้น 9
October 29, 2019
พนักงานจัดทำเอกสารส่งออก
15,000 บาท + ค่าประสบการณ์ Enco A ชั้น 9
April 6, 2019
เจ้าหน้าที่ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
15,000 บาท ค่าประสบการณ์ ค่าเบี้ยขยัน และค่า OT Enco A ชั้น 9 (GCM)