ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
February 24, 2020
พนักงานจัดทำเอกสารส่งออก
15,000 บาท + ค่าประสบการณ์ Enco A ชั้น 9
February 24, 2020
นิติกร
16,011 บาท + ประสบการณ์ 3 ปี อาคาร ENCO A ชั้น 6
October 15, 2019
พนักงานสนับสนุนโครงการ (ป.ตรี หรือ ป.โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ฯลฯ)
20,000 - 30,000 บาท Enco A ชั้น 10
October 4, 2019
พนักงานสนับสนุนโครงการ (ป.ตรี หรือ ป.โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ฯลฯ)
20,000 - 30,000 บาท Enco A ชั้น 10
October 4, 2019
Contractor, Office System & Devices
15,000 - 25,000 บาท ค่า Standby Enco A ชั้น 5
October 4, 2019
Contractor, Client Solutions
15,000 - 28,000 บาท OT Enco A ชั้น 5
October 4, 2019
Contractor, Data Center Operation & E2E Monitoring
15,000 - 18,998 บาท OT Enco A ชั้น 5