ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 27, 2019
พนักงานขับรถผู้บริหาร
11,050 บาท + OT 125% ค่าโทรศัพท์ 400 บาท ค่า พาหนะ 1,000 บาท รงญ. Enco A ชั้น 6
November 27, 2019
นิติกร
16,011 บาท + ประสบการณ์ 3 ปี อาคาร ENCO A ชั้น 6
November 25, 2019
พนักงานสนับสนุนงานบัญชี
16,000 บาท อาคาร ENCO A ชั้น 6
November 21, 2019
พนักงานจัดทำเอกสารส่งออก
15,000 บาท + ค่าประสบการณ์ Enco A ชั้น 9
November 19, 2019
พนักงานขับรถผู้บริหาร
11,050 บาท + OT 125% Enco A ชั้น 6
November 19, 2019
นิติกร
16,000 บาท + ประสบการณ์ 3 ปี อาคาร ENCO A ชั้น 6
November 12, 2019
นิติกร
16,000 บาท + ประสบการณ์ 3 ปี อาคาร ENCO A ชั้น 6
November 6, 2019
พนักงานขับรถผู้บริหาร
11,050 บาท + OT 125% ค่าโทรศัพท์ 400 บาท ค่า พาหนะ 1,000 บาท Enco A ชั้น 6
October 29, 2019
พนักงานจัดทำเอกสารส่งออก
15,000 บาท + ค่าประสบการณ์ Enco A ชั้น 9
October 21, 2019
Administrative Assistant
14,994 บาท + ประสบการณ์ Enco A
October 21, 2019
นิติกร
19,000 บาท + ค่าล่วงเวลา 30% อาคาร ENCO A ชั้น 6
October 21, 2019
พนักงานขับรถผู้บริหาร
11,050 บาท + OT 125% Enco A ชั้น 6
October 15, 2019
Accounting Assistant
16,000 บาท ค่าประสบการณ์ Enco A 17
October 15, 2019
พนักงานสนับสนุนโครงการ (ป.ตรี หรือ ป.โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ฯลฯ)
20,000 - 30,000 บาท Enco A ชั้น 10
October 15, 2019
พนักงานปฏิบัติการรับจ่าย
13,260 บาท +ค่ากะ ตึก Enco A ชั้น 10
October 11, 2019
Contractor, Office System & Devices
15,000 - 25,000 บาท + OT , ค่า Standby Enco A ชั้น 5
October 11, 2019
Contractor, Client Solutions
15,000 - 28,000 บาท + OT Enco A ชั้น 5
October 11, 2019
Contractor, Data Center Operation & E2E Monitoring
15,000 - 19,000 บาท + OT Enco A ชั้น 5
October 4, 2019
พนักงานสนับสนุนโครงการ (ป.ตรี หรือ ป.โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ฯลฯ)
20,000 - 30,000 บาท Enco A ชั้น 10
October 4, 2019
Accounting Assistant
16,000 บาท + ค่าประสบการณ์ Enco A 17
October 4, 2019
Contractor, Office System & Devices
15,000 - 25,000 บาท ค่า Standby Enco A ชั้น 5
October 4, 2019
Contractor, Client Solutions
15,000 - 28,000 บาท OT Enco A ชั้น 5
October 4, 2019
Contractor, Data Center Operation & E2E Monitoring
15,000 - 18,998 บาท OT Enco A ชั้น 5
July 19, 2019
ผู้จัดการเขต Fit Auto
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท BSA อาคาร Enco A ชั้น 10
July 19, 2019
ผู้จัดการเขต Fit Auto
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท BSA อาคาร Enco A ชั้น 10
July 19, 2019
Business Analytics
15,000 - 19,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
June 8, 2019
Contractor, Finance & Accounting Management
17,500 - 20,000 บาท ค่าล่วงเวลา Enco A ชั้น 4
June 7, 2019
Contractor, Office System & Devices
15,000 - 25,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
June 7, 2019
Contractor, PTT Digital Solutions Company Limited
15,000 - 25,000 บาท OT , ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
June 7, 2019
Contractor, Client Solutions
15,000 - 28,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
June 7, 2019
System Analyst
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท อาคาร Enco A ชั้น 10
February 27, 2019
พนักงานวิเคราะห์และบริหารงานบริการ
ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท อาคาร Enco A ชั้น 10
February 27, 2019
พนักงานบุคคลประจำพื้นที่ Enco A
15,000 - 18,000 บาท ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท อาคาร Enco A ชั้น 10
February 27, 2019
พนักงานทรัพยากรบุคคลอาวุโส (นโยบายและวางแผน)
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท อาคาร Enco A ชั้น 10
February 27, 2019
ช่างไฟฟ้า
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท อาคาร Enco A ชั้น 10
February 27, 2019
HR.Shared Service
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท BSA อาคาร Enco A ชั้น 10
February 24, 2019
Business Development
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท อาคาร Enco A ชั้น 10
February 24, 2019
Admin Officer
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท อาคาร Enco A ชั้น 10
February 24, 2019
พนักงานการเงิน วิเคราะห์ Finance Leasing
ตามโครงสร้างบริษัท Enco A ชั้น 10
February 12, 2019
พนักงานวางแผนและประเมินผล
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท สำนักงานส่วนกลาง บริษัท BSA อาคาร Enco A ชั้น 10
February 12, 2019
Account Executive (AE)
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท สำนักงานส่วนกลาง บริษัท BSA อาคาร Enco A ชั้น 10
February 6, 2019
วิศวกร
20,000 - 23,152 บาท ค่าวิชาชีพ 3,000 บาท ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
May 17, 2018
พนักงานบุคคลประจำพื้นที่
15,000 - 18,000 บาท ค่าล่วงเวลา ลำลูกกา คลอง 5
April 6, 2019
เจ้าหน้าที่ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
15,000 บาท ค่าประสบการณ์ ค่าเบี้ยขยัน และค่า OT Enco A ชั้น 9 (GCM)
May 29, 2019
Accountant Assistant
16,000 - 18,000 บาท ค่าล่วงเวลา Enco A ชั้น 17
May 17, 2018
พนักงานการตลาด (ธุรกิจบริการ)
15,000 - 17,998 บาท ค่าล่วงเวลา อาคาร Enco A ชั้น 10
May 16, 2018
Contractor, Enterprise System & Database Management
16,000 - 20,000 บาท OT+ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ อาคาร ENCO A
May 15, 2018
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ส่วนกลาง)
18,000 - 22,000 บาท ค่าเดินทาง 1500 บาท ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย 300 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
May 15, 2018
พนักงาน จป วิชาชีพ (ส่วนกลาง)
22,000 - 25,000 บาท ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย 1000 บาท ค่าวิชาชีพ 3000 บาท ค่าเดินทาง 1500 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
May 15, 2018
พนักงานสรรหาอาวุโส (ส่วนกลาง)
20,000 - 25,000 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
August 20, 2018
Creative & Event
20,000 - 28,000 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
July 25, 2018
Accounting Assistant
16,000 บาท ค่าประสบการณ์ ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
May 21, 2018
Contractor, Office System & Devices
16,000 - 20,000 บาท OT+รายได้อื่นๆ ปตท.สนญ อาคาร ENCO A
May 16, 2018
พนักงานบัญชีการเงิน อาวุโส (ส่วนกลาง)
25,000 - 30,000 บาท ค่าเดินทาง อาคาร Enco A ชั้น 10
May 16, 2018
พนักงานวางแผนและประเมินผล (ส่วนกลาง)
15,000 - 18,000 บาท ค่าเดินทาง อาคาร Enco A ชั้น 10
May 15, 2018
พนักงาน IT Programmer (ส่วนกลาง)
15,000 - 20,000 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
September 4, 2018
Administrative Assistant
15,000 - 25,000 บาท +ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ENCO A
November 7, 2016
Contractor Onsite & Service Management
11,500 - 18,500 บาท OT +ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก PTT ICT (Enco A)