ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
August 18, 2020
พนักงานตรวจสอบร้านคาเฟ่อเมซอน
15,000 - 16,500 บาท ค่าประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี / ค่าโทรศัพท์1000 / ค่าเบี้ยกันดาร1000 เดินทางต่างจังหวัด