ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 21, 2019
Contractor, Retail
15,000 - 19,000 บาท อาคาร SJ ชั้น 17
November 11, 2019
Contractor, Call Center & Problem Management
15,000 - 18,500 บาท OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก,ค่ากะ 3,000 บาท ชั้น 17 อาคาร SJ
October 21, 2019
Call Center & Problem Management
15,000 - 18,000 บาท +ประสบการณ์+ ค่ากะ 3,000 อาคาร Sj Infinite ชั้น 17
October 11, 2019
Contractor, System Analyst
22,500 บาท + OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก ชั้น 17 อาคาร SJ
October 11, 2019
Contractor, Retail
15,000 - 19,000 บาท + OT , ค่า Standby อาคาร Sj Infinite ชั้น 17
October 4, 2019
Contractor, Retail
15,000 - 18,999 บาท ค่า Standby อาคาร Sj Infinite ชั้น 17
October 4, 2019
Contractor, Call Center & Problem Management
15,000 - 18,000 บาท +ประสบการณ์+ ค่ากะ 3,000 อาคาร Sj Infinite ชั้น 17
July 19, 2019
Web Developer
15,000 - 25,000 บาท OT+รายได้อื่นๆ อาคาร SJ Infinit ชั้น 17
June 7, 2019
Contractor, Retail
15,000 - 25,000 บาท OT , ค่า Standby อาคาร SJ ชั้น 17
May 21, 2018
Contractor, Retail&Service Station Operation Support
16,000 - 20,000 บาท OT+รายได้อื่นๆ อาคาร SJ ชั้น 17
May 21, 2018
Contractor, Rollout POS Installation
16,000 - 19,000 บาท OT , ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก , ค่า Standby , ค่าโทรศัพท์ อาคาร SJ ชั้น 17
May 29, 2019
IT Contact Center
15,000 - 23,000 บาท OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก, ค่ากะ 3,000 บาท(เมื่อผ่านเกณฑ์ทดสอบที่หน่วยงานกำหนด) อาคาร SJ Infinite ชั้น 17
March 21, 2018
Contractor, Call Center & Problem Management
15,000 - 18,500 บาท OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก, ค่ากะ 3,000 บาท(เมื่อผ่านเกณฑ์ทดสอบที่หน่วยงานกำหนด) อาคาร SJ
August 2, 2017
Contractor, Call Center & Problem Management
15,000 - 18,500 บาท ชั้น 17 อาคาร SJ / Enco