ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 25, 2019
ช่างเทคนิคไฟฟ้า (โสตฯ)
12,700 บาท +ค่าวิชาชีพ 800 บาท อาคาร Enco Lobby A , 10A / อาคาร Enco Lobby B ,12B ,16-17B