ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
July 19, 2019
ผู้จัดการเขต Fit Auto
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท BSA อาคาร Enco A ชั้น 10
July 19, 2019
ผู้จัดการเขต Fit Auto
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท BSA อาคาร Enco A ชั้น 10
June 7, 2019
System Analyst
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท อาคาร Enco A ชั้น 10
February 27, 2019
พนักงานวิเคราะห์และบริหารงานบริการ
ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท อาคาร Enco A ชั้น 10
February 27, 2019
พนักงานบุคคลประจำพื้นที่ Enco A
15,000 - 18,000 บาท ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท อาคาร Enco A ชั้น 10
February 27, 2019
พนักงานทรัพยากรบุคคลอาวุโส (นโยบายและวางแผน)
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท อาคาร Enco A ชั้น 10
February 27, 2019
ช่างไฟฟ้า
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท อาคาร Enco A ชั้น 10
February 27, 2019
HR.Shared Service
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท BSA อาคาร Enco A ชั้น 10
February 24, 2019
Business Development
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท อาคาร Enco A ชั้น 10
February 24, 2019
Admin Officer
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท อาคาร Enco A ชั้น 10
February 24, 2019
พนักงานการเงิน วิเคราะห์ Finance Leasing
ตามโครงสร้างบริษัท Enco A ชั้น 10
February 12, 2019
พนักงานวางแผนและประเมินผล
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท สำนักงานส่วนกลาง บริษัท BSA อาคาร Enco A ชั้น 10
February 12, 2019
Account Executive (AE)
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท สำนักงานส่วนกลาง บริษัท BSA อาคาร Enco A ชั้น 10
May 17, 2018
พนักงานบุคคลประจำพื้นที่
15,000 - 18,000 บาท ค่าล่วงเวลา ลำลูกกา คลอง 5
May 17, 2018
พนักงานการตลาด (ธุรกิจบริการ)
15,000 - 17,998 บาท ค่าล่วงเวลา อาคาร Enco A ชั้น 10
May 15, 2018
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ส่วนกลาง)
18,000 - 22,000 บาท ค่าเดินทาง 1500 บาท ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย 300 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
May 15, 2018
พนักงาน จป วิชาชีพ (ส่วนกลาง)
22,000 - 25,000 บาท ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย 1000 บาท ค่าวิชาชีพ 3000 บาท ค่าเดินทาง 1500 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
May 15, 2018
พนักงานสรรหาอาวุโส (ส่วนกลาง)
20,000 - 25,000 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
August 20, 2018
Creative & Event
20,000 - 28,000 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
May 16, 2018
พนักงานบัญชีการเงิน อาวุโส (ส่วนกลาง)
25,000 - 30,000 บาท ค่าเดินทาง อาคาร Enco A ชั้น 10
May 16, 2018
พนักงานวางแผนและประเมินผล (ส่วนกลาง)
15,000 - 18,000 บาท ค่าเดินทาง อาคาร Enco A ชั้น 10
May 15, 2018
พนักงาน IT Programmer (ส่วนกลาง)
15,000 - 20,000 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10