ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
May 17, 2018
พนักงานการตลาด (ธุรกิจบริการ)
15,000 - 17,998 บาท ค่าล่วงเวลา อาคาร Enco A ชั้น 10
May 15, 2018
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ส่วนกลาง)
18,000 - 22,000 บาท ค่าเดินทาง 1500 บาท ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย 300 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
May 15, 2018
พนักงาน จป วิชาชีพ (ส่วนกลาง)
22,000 - 25,000 บาท ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย 1000 บาท ค่าวิชาชีพ 3000 บาท ค่าเดินทาง 1500 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
May 15, 2018
พนักงานสรรหาอาวุโส (ส่วนกลาง)
20,000 - 25,000 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
May 15, 2018
พนักงานอบรมอาวุโส (ส่วนกลาง)
20,000 - 24,997 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
August 20, 2018
Creative & Event
20,000 - 28,000 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
May 17, 2018
พนักงานทรัพยากรบุคคล (เงินเดือนและข้อมูล) ส่วนกลาง
15,000 - 18,000 บาท ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา อาคาร Enco A ชั้น 10
May 16, 2018
พนักงานบัญชีการเงิน อาวุโส (ส่วนกลาง)
25,000 - 30,000 บาท ค่าเดินทาง อาคาร Enco A ชั้น 10
May 16, 2018
พนักงานวางแผนและประเมินผล (ส่วนกลาง)
15,000 - 18,000 บาท ค่าเดินทาง อาคาร Enco A ชั้น 10
May 15, 2018
พนักงาน IT Programmer (ส่วนกลาง)
15,000 - 20,000 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10