ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 19, 2019
พนักงานขับรถส่วนกลาง
11,050 บาท + ค่าพาหนะ 1000 บาท และ OT ค่าเบี้ยเลี้ยง+ที่พัก อาคาร 4 ชั้น 5
November 19, 2019
พนักงานทำความสะอาดรถ
11,050 บาท ปตท.สนญ. อาคาร 4 ชั้น 5
October 21, 2019
พนักงานขับรถส่วนกลาง
11,050 บาท + ค่าพาหนะ 1000 บาท และ OT ค่าเบี้ยเลี้ยง+ที่พัก ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 4 ชั้น 5
October 21, 2019
พนักงานทำความสะอาดรถ
11,050 บาท + OT ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 4 ชั้น 5