ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
March 9, 2020
Project Engineer
20,000 - 32,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 5000 บาท / ค่าวิชาชีพ 5000 บาท สำนักงานใหญ่ ปตท. อาคาร1 ชั้น6
February 26, 2020
Project Engineer
20,000 - 22,000 บาท สำนักงานใหญ่ ปตท. อาคาร1 ชั้น6