ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
September 18, 2020
นิติกร (พนักงานจัดทำข้อมูล)
15,000 บาท สำนักงานใหญ่ ปตท. กรุงเทพฯ (จตุจักร)
April 28, 2020
วิศวกร ( ปตท.สนญ. )
20,000 - 29,000 บาท อาคาร สำนักงานใหญ่ ปตท. ( HARMONY )
April 22, 2020
ผู้ช่วยนักวิจัย ปตท.สนญ.
20,000 - 29,000 บาท สำนักงานใหญ่ ปตท. อาคารHARMONY
April 20, 2020
วิศวกร(Project Engineer)
20,000 - 27,000 บาท สำนักงานใหญ่ ปตท.
April 1, 2020
พนักงานบัญชี
15,000 - 17,000 บาท อาคารEast Water และ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท.
March 16, 2020
ช่างเทคนิคไฟฟ้า
12,000 - 16,000 บาท เบี้ยขยัน สำนักงานใหญ่ ปตท. (จตุจักร)
March 9, 2020
Project Engineer
20,000 - 32,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 5000 บาท / ค่าวิชาชีพ 5000 บาท สำนักงานใหญ่ ปตท. อาคาร1 ชั้น6
February 26, 2020
Project Engineer
20,000 - 22,000 บาท สำนักงานใหญ่ ปตท. อาคาร1 ชั้น6