ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 27, 2019
ผู้ช่วยนักวิจัย
20,000 บาท +ค่าประสบการณ์ สถาบันนวัตกรรม (ปตท.วังน้อย)
November 19, 2019
ผู้ช่วยนักวิจัย
20,000 บาท +ค่าประสบการณ์ สถาบันนวัตกรรม (ปตท.วังน้อย)
November 12, 2019
ผู้ช่วยนักวิจัย
20,000 บาท +ค่าประสบการณ์ สถาบันนวัตกรรม (ปตท.วังน้อย)
March 18, 2019
ช่างเทคนิค
14,000 บาท OT,ค่าเช่าบ้าน สถาบันนวัตกรรม (ปตท.วังน้อย)
August 17, 2018
ผู้ช่วยนักวิจัย
20,000 บาท OT สถาบันนวัตกรรม (ปตท.วังน้อย)