ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
January 16, 2019
ช่างปฏิบัติการประจำสถานีหลัก (ปฏิบัติงาน สถานีบริการหลักบ้านบึง จ.ชลบุรี)
12,700 บาท ค่ากะ 1,800 บาท/เดือน , ค่าเสี่ยงภัย 1,000 บาท/เดือน สถานีบริการหลักบ้านบึง จ.ชลบุรี