ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 4, 2019
ช่างปฏิบัติการประจำสถานีหลัก
12,700 บาท ค่ากะ 1,800 บาท/เดือน ค่าเสี่ยงภัย 1,700 บาท/เดือน ค่าล่วงเวลา 10% ของเงินเดือน สถานีบริการหลักนิมิตใหม่ กทม.