ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 15, 2019
พนักงานขับรถทั่วไป
10,150 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9
October 4, 2019
พนักงานขับรถทั่วไป
10,150 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9
May 22, 2018
พนักงานขับรถทั่วไป
11,700 - 14,000 บาท OT, ค่าวิชาชีพ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9