ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
February 6, 2019
ผู้ช่วยช่าง
12,700 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
February 6, 2019
พนักงานขับรถ
10,297 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
February 6, 2019
พนักงานบันทึกข้อมูล
11,699 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)