ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
February 6, 2019
ช่างเทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง
14,000 - 14,000 บาท OT , เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด วันละ 250บาท ,ที่พักเหมาจ่ายกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด วันละ 500บาท ศูนย์ปฎิบัติการชลบุรี (OC ชลบุรี)