ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 17, 2020
พนักงานคลังสินค้า
ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์+ค่ากะ+รายได้อื่นๆ ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย
October 15, 2020
ช่างเทคนิค
12,700 บาท ค่าประสบการณ์+ค่ากะ+รายได้อื่นๆ ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย
August 24, 2020
วิศวกร
20,000 บาท + ค่าประสบการณ์ ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย