ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 27, 2019
พนักงานขับรถผู้บริหาร
11,050 บาท + OT 125% ค่าโทรศัพท์ 400 บาท ค่า พาหนะ 1,000 บาท รงญ. Enco A ชั้น 6