ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 25, 2019
พนักงานบันทึกข้อมูล
13,260 บาท +ค่าประสบการณ์ ปตท.สำนักงานพระโขนง ชั้น 6
April 6, 2019
พนักงานปฏิบัติการคลัง
13,260 บาท คลังน้ำมันพระโขนง
March 15, 2019
พนักงานแรงงานทั่วไป
10,500 บาท OT คลังน้ำมันหล่อลื่น ปตท.พระโขนง
April 25, 2018
พนักงานทรัพยากรบุคคล(แรงงานสัมพันธ์)
15,000 บาท ประสบการณ์ 5%ไม่เกิน 3 ปี ปตท.คลังพระโขนง
March 7, 2018
พนักงาน 7-Eleven คลังน้ำมัน ปตท.พระโขนง
10,000 - 13,000 บาท พระโขนง
August 2, 2017
พนักงานงานแรงงานทั่วไป 
10,200 บาท - คลังน้ำมันหล่อลื่น ปตท.พระโขนง
July 26, 2017
Graphic Design
18,500 บาท - ปตท.คลังพระโขนง
July 26, 2017
พนักงานทรัพยากรบุคคล(สวัสดิการ)
15,000 บาท ค่าพาหนะ 1,500 บาท (เมื่อผ่านทดลองงาน) ปตท.คลังพระโขนง
July 24, 2017
พนักงานการตลาด
15,000 - 20,000 บาท ค่าประสบการณ์ ปตท.คลังพระโขนง
July 12, 2017
พนักงานคุณภาพและตรวจสอบภายใน
15,000 บาท ค่าประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.คลังพระโขนง
July 12, 2017
Admin
9,700 - 15,000 บาท - ปตท.คลังพระโขนง
July 24, 2018
ODERING CENTER
22,500 บาท ปตท.พระโขนง