ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
July 29, 2020
พนักงานตรวจสอบ
11,000 - 12,000 บาท คลังปิโตรเลียม ปตท. แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
February 28, 2020
พนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน
20,000 - 30,000 บาท สำนักงาน ปตท. พระโขนง
February 28, 2020
พนักงานส่งเสริมการขาย
17,000 - 20,000 บาท - คลังน้ำมันหล่อลื่นOR พระโขนง
February 26, 2020
พนักงานปฏิบัติการรับ-จ่าย
13,000 - 16,000 บาท คลังปิโตรเลี่ยม พระโขนง
February 26, 2020
พนักงานแรงงานทั่วไป
10,000 - 12,000 บาท คลังน้ำมันหล่อลื่น OR พระโขนง
February 26, 2020
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
11,000 - 13,000 บาท ค่าวิชาชีพโฟล์คลิฟท์ 800 บาท คลังน้ำมันหล่อลื่น OR พระโขนง