ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 19, 2019
พนักงานขับรถผู้บริหาร
11,050 บาท 11050 + ค่าพาหนะ 1,000 + มีค่าโทรศัพท์ 400 บาท+การันตีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20000 ในเดือนที่ ปตท.อาคาร 1 ชั้น 22