ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 29, 2019
เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้และสื่อความ
15,000 บาท + ประสบการณ์ 3 ปี อาคาร 2 ชั้น 8 (ปตท.สำนักงานใหญ่)
October 15, 2019
ช่างก่อสร้าง
12,700 - 14,700 บาท ปตท.สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 7
June 7, 2019
ช่างเทคนิค
12,700 บาท ค่าวิชาชีพ 3000 , ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าที่พัก ปตท.สำนักงานใหญ่
June 6, 2019
{:th}{:th}พนักงานขับรถผู้บริหาร (สะดวกปฏิบัติงาน พระราม2 ,บางขุนเทียน)
13,000 - 20,000 บาท ปตท.สำนักงานใหญ่
June 6, 2019
พนักงานขับรถผู้บริหาร (สะดวกปฏิบัติงานพื้นที่ สุขุมวิท บางนา เอกมัย)
13,000 - 20,000 บาท ปตท.สำนักงานใหญ่
February 6, 2019
พนักงานช่างสำรวจและเขียนแบบ
12,700 บาท ค่าประสบการณ์ ค่าวิชาชีพ ปตท.สำนักงานใหญ่(อาคาร2 ชั้น3)
January 29, 2019
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
15,000 บาท ค่าประสบการณ์ 5 % ไม่เกิน 3 ปี+ค่าโทรศัพท์ 500 + ค่าชำนาญการ + ค่าเบี้ยกันดาร ปตท.สำนักงานใหญ่
July 26, 2017
พนักงานขับรถผู้บริหาร
11,000 - 14,400 บาท OT (ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก เบิกจ่ายตามจริง) ปตท.สำนักงานใหญ่
July 26, 2017
ช่างเขียนแบบ
12,500 - 20,000 บาท ปตท.สำนักงานใหญ่ (จตุจักร)