ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 30, 2018
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
10,150 - 11,700 บาท มีค่า OT และเบี้ยขยัน ปตท.สนญ.
October 24, 2018
พนักงานต้อนรับ
15,000 บาท มีค่า OT และเบี้ยขยัน ปตท.สนญ.
October 29, 2018
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
10,150 - 11,700 บาท มีค่า OT และเบี้ยขยัน ปตท.สนญ.
October 24, 2018
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
15,000 - 17,000 บาท ปตท.สนญ.
October 22, 2018
Project Analyst
32,000 บาท ปตท.สนญ.
August 17, 2018
พนักงานธุรการ
15,000 บาท ค่าประสบการณ์ ปตท.สนญ.
August 17, 2018
ธุรการบัญชี
16,000 - 18,400 บาท ปตท.สนญ.
August 17, 2018
เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและจัดการองค์ความรู้อาวุโส
18,000 - 20,585 บาท ค่าโทรศัพท์ 500 บาท+ค่าวิชาชีพ 1,000 บาท+ค่าเบี้ยกันดาร 2,500 บาท+OT 15% และค่าชำนาญ 3,500 บาท(ค่าชำนาญการขึ้นอยู่กับหน่วยงานพิจารณา) ปตท.สนญ.
June 26, 2018
เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและจัดการองค์ความรู้
15,000 - 15,750 บาท เบี้ยกันดาร 2,500 โทรศัพท์ 500 วิชาชีพ 1,000 โอทีเหมาจ่าย 10-15% ปตท.สนญ.
March 21, 2018
พนักงานบริหารงานทั่วไป
15,000 บาท OT ปตท.สนญ.
March 21, 2018
Receptionist
15,000 บาท ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ.
March 21, 2018
เจ้าหน้าที่จัดการความรู้ ทีมวิชาการ
17,900 - 20,722 บาท ค่าชำนาญการ 5,000 ค่าโทรศัพท์ 500 ค่าเสี่ยงภัย2,000 ค่าเบี้ยกันดาร500 ปตท.สนญ.
March 21, 2018
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
15,000 - 18,522 บาท ค่าชำนาญการ 5,000 บาท , ค่าโทรศัพท์ 500 บาท , ค่าเสี่ยงภัย 2,000 บาท , ค่าเบี้ยกันดาร 500 บาท ปตท.สนญ.
March 21, 2018
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
19,200 - 22,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 500 บาท+ค่าชำนาญการ 1,000 บาท ปตท.สนญ.
March 21, 2018
ธุรการบัญชี
16,000 - 16,800 บาท ปตท.สนญ.
March 21, 2018
วิทยากร
17,000 บาท เบี้ยเลี้ยงและที่พัก เบิกจ่ายตามจริง ปตท.สนญ.
March 21, 2018
สถาปนิก
20,000 บาท ปตท.สนญ.
March 21, 2018
พนักงานควบคุมสื่ออิเล็กโทรนิคส์
15,000 - 17,250 บาท ค่าโทรศัพท์ 500 บาท/เดือน ปตท.สนญ.
March 21, 2018
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
18,000 บาท รายได้อื่นๆ ค่าล่วงเวลา 6% ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก ปตท.สนญ.
August 2, 2017
พนักงานธุรการบัญชี
16,000 - 18,400 บาท +ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ.
May 22, 2018
พนักงานช่าง
12,500 - 14,500 บาท OT ค่าวิชาชีพ 3000 ปตท.สนญ.
May 21, 2018
พ.จัดทำและบันทึกข้อมูล
16,000 - 21,000 บาท ค่าประสบการณ์ 5 % ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ.
May 21, 2018
เจ้าหน้าที่โครงการ Spring Up
18,000 - 19,000 บาท มีค่าภาษา และ ค่าโทรศัพท์ 500 บาท ปตท.สนญ.
May 15, 2018
พ.บริหารงานซ่อมบำรุง (PM) (ชุดอุปกรณ์เครื่องชงกาแฟ)
12,500 - 15,000 บาท OT เบิกจ่ายตามจริง ปตท.สนญ.