ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
January 30, 2019
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
10,150 - 11,700 บาท มีค่า OT และเบี้ยขยัน ปตท.สนญ.
February 6, 2019
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
15,000 - 17,000 บาท ปตท.สนญ.
February 6, 2019
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
10,150 - 11,700 บาท มีค่า OT และเบี้ยขยัน ปตท.สนญ.
January 22, 2019
Project Analyst
32,000 บาท ปตท.สนญ.
January 17, 2019
พนักงานธุรการ
15,000 บาท ค่าประสบการณ์ ปตท.สนญ.
January 17, 2019
ธุรการบัญชี
16,000 - 18,400 บาท ปตท.สนญ.
March 21, 2018
พนักงานบริหารงานทั่วไป
15,000 บาท OT ปตท.สนญ.
March 21, 2018
Receptionist
15,000 บาท ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ.
March 21, 2018
ธุรการบัญชี
16,000 - 16,800 บาท ปตท.สนญ.
March 21, 2018
วิทยากร
17,000 บาท เบี้ยเลี้ยงและที่พัก เบิกจ่ายตามจริง ปตท.สนญ.
March 21, 2018
พนักงานควบคุมสื่ออิเล็กโทรนิคส์
15,000 - 17,250 บาท ค่าโทรศัพท์ 500 บาท/เดือน ปตท.สนญ.
August 2, 2017
พนักงานธุรการบัญชี
16,000 - 18,400 บาท +ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ.
March 15, 2019
พนักงานช่าง
12,500 - 14,500 บาท OT ค่าวิชาชีพ 3000 ปตท.สนญ.
May 21, 2018
พ.จัดทำและบันทึกข้อมูล
16,000 - 21,000 บาท ค่าประสบการณ์ 5 % ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ.
March 15, 2019
พ.บริหารงานซ่อมบำรุง (PM) (ชุดอุปกรณ์เครื่องชงกาแฟ)
12,500 - 15,000 บาท OT เบิกจ่ายตามจริง ปตท.สนญ.