ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 19, 2019
พนักงานทำความสะอาดรถ
11,050 บาท ปตท.สนญ. อาคาร 4 ชั้น 5
October 4, 2019
ช่างก่อสร้าง
12,700 - 14,700 บาท ผ.วค.บอธ. / ปตท.สนญ อาคาร 2 ชั้น 7
January 30, 2019
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
10,150 - 11,700 บาท มีค่า OT และเบี้ยขยัน ปตท.สนญ.
February 6, 2019
พนักงานขับรถผู้บริหาร
11,050 - 20,000 บาท ค่าพาหนะ 1000 + ค่าโทรศัพท์ 400 บาท โอทีเบิกจ่ายตามจริง การันตีรายได้ 20,000 บาท ปตท.สนญ
February 6, 2019
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
15,000 - 17,000 บาท ปตท.สนญ.
February 6, 2019
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
10,150 - 11,700 บาท มีค่า OT และเบี้ยขยัน ปตท.สนญ.
January 22, 2019
Project Analyst
32,000 บาท ปตท.สนญ.
January 17, 2019
พนักงานธุรการ
15,000 บาท ค่าประสบการณ์ ปตท.สนญ.
January 17, 2019
ธุรการบัญชี
16,000 - 18,400 บาท ปตท.สนญ.
May 21, 2018
Contractor, Training & Audit
16,000 - 19,000 บาท OT+รายได้อื่นๆ ปตท.สนญ อาคาร ENCO
May 29, 2019
Contractor, Onsite & Services Management
16,000 - 18,500 บาท OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก ปตท.สนญ อาคาร ENCO
May 16, 2018
Contractor, Enterprise System & Database Management
16,000 - 20,000 บาท OT+ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ อาคาร ENCO A
March 21, 2018
พนักงานบริหารงานทั่วไป
15,000 บาท OT ปตท.สนญ.
March 21, 2018
Receptionist
15,000 บาท ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ.
March 21, 2018
ธุรการบัญชี
16,000 - 16,800 บาท ปตท.สนญ.
March 21, 2018
วิทยากร
17,000 บาท เบี้ยเลี้ยงและที่พัก เบิกจ่ายตามจริง ปตท.สนญ.
March 21, 2018
พนักงานควบคุมสื่ออิเล็กโทรนิคส์
15,000 - 17,250 บาท ค่าโทรศัพท์ 500 บาท/เดือน ปตท.สนญ.
August 2, 2017
พนักงานธุรการบัญชี
16,000 - 18,400 บาท +ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ.
March 15, 2019
พนักงานช่าง
12,500 - 14,500 บาท OT ค่าวิชาชีพ 3000 ปตท.สนญ.
May 21, 2018
Contractor, Office System & Devices
16,000 - 20,000 บาท OT+รายได้อื่นๆ ปตท.สนญ อาคาร ENCO A
May 21, 2018
พ.จัดทำและบันทึกข้อมูล
16,000 - 21,000 บาท ค่าประสบการณ์ 5 % ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ.
March 15, 2019
พนักงานส่งเสริมการขาย
15,000 บาท OT เบิกจ่ายตามจริง, +ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ
March 15, 2019
พ.บริหารงานซ่อมบำรุง (PM) (ชุดอุปกรณ์เครื่องชงกาแฟ)
12,500 - 15,000 บาท OT เบิกจ่ายตามจริง ปตท.สนญ.