ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
March 15, 2019
พนักงานแรงงานทั่วไป
10,500 บาท OT คลังน้ำมันหล่อลื่น ปตท.พระโขนง
August 2, 2017
พนักงานงานแรงงานทั่วไป 
10,200 บาท - คลังน้ำมันหล่อลื่น ปตท.พระโขนง
July 24, 2018
ODERING CENTER
22,500 บาท ปตท.พระโขนง