ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
July 19, 2019
Business Analytics
15,000 - 19,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
June 7, 2019
Contractor, Office System & Devices
15,000 - 25,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
June 7, 2019
Contractor, PTT Digital Solutions Company Limited
15,000 - 25,000 บาท OT , ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
June 7, 2019
Contractor, Client Solutions
15,000 - 28,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
February 6, 2019
วิศวกร
20,000 - 23,152 บาท ค่าวิชาชีพ 3,000 บาท ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
July 25, 2018
Accounting Assistant
16,000 บาท ค่าประสบการณ์ ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)