ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
July 19, 2019
Business Analytics
15,000 - 19,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
June 7, 2019
Contractor, Office System & Devices
15,000 - 25,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
June 7, 2019
Contractor, PTT Digital Solutions Company Limited
15,000 - 25,000 บาท OT , ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
June 7, 2019
Contractor, Client Solutions
15,000 - 28,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
February 6, 2019
พนักงานบริหารจัดการระบบงานเอกสาร
36,300 บาท ปตท. สำนักใหญ่
February 6, 2019
วิศวกร
20,000 บาท ค่าวิชาชีพ 3,000 บาท ปตท. สำนักใหญ่
February 6, 2019
วิศวกร
20,000 - 23,152 บาท ค่าวิชาชีพ 3,000 บาท ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
July 25, 2018
Accounting Assistant
16,000 บาท ค่าประสบการณ์ ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)