ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 21, 2019
พนักงานขับรถส่วนกลาง
11,050 บาท + ค่าพาหนะ 1000 บาท และ OT ค่าเบี้ยเลี้ยง+ที่พัก ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 4 ชั้น 5