ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 6, 2019
นิติกร
16,000 บาท ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 6
October 21, 2019
พนักงานส่งเสริมการขาย
18,000 บาท ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 3
October 21, 2019
พนักงานขับรถผู้บริหาร
11,050 บาท + ค่าพาหนะ 1,000 + มีค่าโทรศัพท์ 400 บาท+การันตีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20000 ในเดือนที่2 ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 5
October 21, 2019
พนักงานขับรถส่วนกลาง
11,050 บาท + ค่าพาหนะ 1000 บาท และ OT ค่าเบี้ยเลี้ยง+ที่พัก ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 4 ชั้น 5
October 21, 2019
พนักงานทำความสะอาดรถ
11,050 บาท + OT ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 4 ชั้น 5
October 15, 2019
พนักงานควบคุมงาน
12,700 - 15,000 บาท อาคาร2 ชั้น2 ปตท. สำนักงานใหญ่
October 4, 2019
พนักงานควบคุมงาน
12,700 - 15,000 บาท อาคาร2 ชั้น2 (ปตท. สำนักงานใหญ่)
October 4, 2019
ช่างเทคนิค
12,700 บาท เพิ่มค่าประสบการณ์ ปีละ5% ปตท. สำนักงานใหญ่
June 6, 2019
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (ใน)
9,950 - 10,150 บาท มีค่า OT และเบี้ยขยัน ตึก ปตท. สำนักงานใหญ่ ชั้น 21