ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
September 18, 2020
พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล (ปตท. กรุงเทพ)
15,000 บาท ปตท. กรุงเทพฯ
September 18, 2020
นิติกร (พนักงานจัดทำข้อมูล)
15,000 บาท สำนักงานใหญ่ ปตท. กรุงเทพฯ (จตุจักร)
September 18, 2020
พนักงานบัญชี (พนักงานปฏิบัติการ)
15,000 บาท ปตท. กรุงเทพฯ
September 18, 2020
พนักงานสนันสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Media)
15,000 บาท ปตท. กรุงเทพฯ
September 18, 2020
พนักงานสื่อสารองค์กร (Digital Media)
15,000 บาท ปตท. กรุงเทพฯ
September 18, 2020
พนักงานสนับสนุนงานขาย (งานขายหน้าร้าน/online)
12,000 - 15,000 บาท ปตท. กรุงเทพฯ หรือ สวนสมุนไพร จ.ระยอง