ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 15, 2019
ช่างเทคนิค
12,700 บาท เพิ่มค่าประสบการณ์ปีละ5% ปตท. สำนักงานใหญ่
October 11, 2019
ช่างก่อสร้าง
12,700 - 14,700 บาท - ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 7