ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 19, 2019
ผู้ช่วยงานกฎหมาย
16,000 บาท + ค่าประสบการณ์ 2 ปี บ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (ลำลูกกา)
October 29, 2019
ผู้ช่วยงานกฎหมาย
16,000 บาท + ค่าประสบการณ์ 2 ปี บ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (ลำลูกกา)
July 19, 2019
ผู้ช่วยงานกฎหมาย
16,000 - 17,600 บาท มีค่า OT เบิกจ่ายตามจริง บ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (ลำลูกกา)