ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 11, 2019
Contractor, Call Center & Problem Management
15,000 - 18,500 บาท OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก,ค่ากะ 3,000 บาท ชั้น 17 อาคาร SJ
October 11, 2019
Contractor, System Analyst
22,500 บาท + OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก ชั้น 17 อาคาร SJ
August 2, 2017
Contractor, Call Center & Problem Management
15,000 - 18,500 บาท ชั้น 17 อาคาร SJ / Enco