ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
February 26, 2020
พนักงานแรงงานทั่วไป
10,000 - 12,000 บาท คลังน้ำมันหล่อลื่น OR พระโขนง
February 26, 2020
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
11,000 - 13,000 บาท ค่าวิชาชีพโฟล์คลิฟท์ 800 บาท คลังน้ำมันหล่อลื่น OR พระโขนง