ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
September 18, 2020
สนับสนุนงานวิศวกรรม โครงการ Logistics Digitalization
15,000 บาท กรุงเทพฯ, ระยอง
September 18, 2020
สนับสนุนงานวิศวกรรม Engineering Design & Drawin
15,000 บาท กรุงเทพฯ
September 18, 2020
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ โครงการ AEC Logistics
15,000 บาท กรุงเทพฯ
September 18, 2020
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ Customer data base & marketing
15,000 บาท กรุงเทพฯ และ ระยอง
September 18, 2020
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ Functional Food
15,000 บาท กรุงเทพฯและปริมณฑล
September 18, 2020
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ Alpha Com
15,000 บาท กรุงเทพฯ
September 18, 2020
พนักงานการตลาด (พนักงานจัดทำข้อมูล)
15,000 บาท กรุงเทพฯ, ระยอง
September 18, 2020
พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล (ปตท. กรุงเทพ)
15,000 บาท ปตท. กรุงเทพฯ
September 18, 2020
พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
15,000 บาท กรุงเทพฯ , ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จ.ชลบุรี
September 18, 2020
นิติกร (พนักงานจัดทำข้อมูล)
15,000 บาท สำนักงานใหญ่ ปตท. กรุงเทพฯ (จตุจักร)
September 18, 2020
พนักงานบัญชี (พนักงานปฏิบัติการ)
15,000 บาท ปตท. กรุงเทพฯ
September 18, 2020
พนักงานสนันสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Media)
15,000 บาท ปตท. กรุงเทพฯ
September 18, 2020
พนักงานสื่อสารองค์กร (Digital Media)
15,000 บาท ปตท. กรุงเทพฯ
September 18, 2020
พนักงานสนับสนุนงานขาย (งานขายหน้าร้าน/online)
12,000 - 15,000 บาท ปตท. กรุงเทพฯ หรือ สวนสมุนไพร จ.ระยอง