ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
May 15, 2018
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ส่วนกลาง)
18,000 - 22,000 บาท ค่าเดินทาง 1500 บาท ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย 300 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
May 15, 2018
พนักงาน IT Programmer (ส่วนกลาง)
15,000 - 20,000 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10