ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 27, 2019
พนักงานขับรถผู้บริหาร
11,050 บาท + OT 125% ค่าโทรศัพท์ 400 บาท ค่า พาหนะ 1,000 บาท รงญ. Enco A ชั้น 6
November 27, 2019
นิติกร
16,011 บาท + ประสบการณ์ 3 ปี อาคาร ENCO A ชั้น 6
November 25, 2019
พนักงานสนับสนุนงานบัญชี
16,000 บาท อาคาร ENCO A ชั้น 6
November 19, 2019
พนักงานขับรถผู้บริหาร
11,050 บาท + OT 125% Enco A ชั้น 6
November 19, 2019
นิติกร
16,000 บาท + ประสบการณ์ 3 ปี อาคาร ENCO A ชั้น 6
November 12, 2019
นิติกร
16,000 บาท + ประสบการณ์ 3 ปี อาคาร ENCO A ชั้น 6
November 6, 2019
พนักงานขับรถผู้บริหาร
11,050 บาท + OT 125% ค่าโทรศัพท์ 400 บาท ค่า พาหนะ 1,000 บาท Enco A ชั้น 6
October 21, 2019
นิติกร
19,000 บาท + ค่าล่วงเวลา 30% อาคาร ENCO A ชั้น 6
October 21, 2019
พนักงานขับรถผู้บริหาร
11,050 บาท + OT 125% Enco A ชั้น 6