บริษัทที่ได้รับการไว้วางใจด้านงานบริการ

(TO BE TRUSTED SERVICE SOLUTIONS COMPANY)

ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven

หน้าที่ของ BSA (เซเว่น-อีเลฟเว่น)

1. เราจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามที่เซเว่น-อีเลฟเว่นกำหนด โดยบุคลากรดังกล่าวจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมการบริหารงาน ร้านค้าตามที่เซเว่น-อีเลฟเว่นจะกำหนด
2. เราทำการสั่งสินค้าที่จะนำมาขายในร้านค้าจากเซเว่น-อีเลฟเว่น หรือผู้จัดจำหน่ายที่เซเว่น-อีเลฟเว่นกำหนด และให้บริการในร้านค้าตามที่เซเว่น-อีเลฟเว่นกำหนด โดยสินค้าและบริการที่จัดไว้ในร้านค้าเซเว่น-อีเลฟเว่น จะต้องเป็นชนิด ปริมาณและคุณภาพ ตามที่เซเว่น-อีเลฟเว่นกำหนด และเรารับสินค้าทุกชนิดที่เซเว่น-อีเลฟเว่น หรือผู้จัดจำหน่ายที่เซเว่น-อีเลฟเว่นกำหนด จัดส่งให้เพื่อจะนำมาจำหน่ายในร้านค้า
3. เรามุ่งให้ถึงความสำเร็จในงานบริหารร้านค้า 7-Eleven ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ISO90001 ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งมุ่งส่งมอบความประทับใจในการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า